Spring naar content

De aanpak van gemeente Den Haag

In Den Haag zou iedereen zich veilig moeten voelen, dat is een van de ambities zoals beschreven in het Uitvoeringsprogramma Vrouwenemancipatie 2020-2022: Gelijke Kansen voor Haagse Vrouwen . Wij zetten daarom onder andere in op het vergroten van de bewustwording van jongeren ten aanzien van ongelijkheid en alledaagse vromen van geweld. Door jongeren weerbaar te maken leren zij dat zij ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting niet hoeven te accepteren.

Ambitie

De gemeente Den Haag wil dat alle vrouwen en meiden zich veilig voelen in de stad. En bovenal een plek hebben of hebben gehad waar ze zich hebben kunnen vormen en ontwikkelen op thema’s als; relaties, seksualiteit, diversiteit, emancipatie, weerbaarheid.

Aanpak

Wij faciliteren de uitvoerende stichting Centrum 16•22 met het interventieproject ‘Ik ben van mij’. Hierin worden jongeren zich bewust van seksuele wensen en grenzen, gedragen zich seksueel weerbaar(der) en stimuleren andere jongeren om hetzelfde te doen, zodat zij minder risico lopen op het meemaken of vertonen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarmee hangt samen het (h)erkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, stereotypering en dubbele moraal. De interventie wil de meningsvorming over deze thema’s bevorderen en wil bevorderen dat jongeren zich hierover durven en kunnen uitspreken.

Activiteiten

Door middel van de volgende activiteiten zal er worden ingezet op meer veiligheid:

De uitvoering van de interventie omvat drie fasen: peer-educatie, peer-activatie en peer-mobilisatie. Per jaar worden 40 jongeren opgeleid tot Changemaker die via het project ‘Ik ben van mij’ tussen 800 – 1000 andere jongeren van de leeftijd 14 – 24 jaar bereiken met allerhande acties (straatinterviews, posts en polls op sociale media, voorlichting geven op scholen en buurt en clubhuizen).

Met deze aanpak tracht de gemeente Den Haag te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Den Haag

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

  • 020 – 531 531 5
  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Almere neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022.
Aanpak van Gemeente Almere
De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen