Spring naar content

De aanpak van gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag wil dat iedereen in Den Haag prettig en veilig over straat kan gaan. Meisjes en vrouwen en personen uit de LHBTIQ+ gemeenschap krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Om dit tegen te gaan en aan te pakken zet de gemeente in op een drietal pijlers: preventie en bewustwording, meldingsbereidheid en veiligheid op straat.

Activiteiten

De gemeente richt zich binnen de aanpak onder andere op de volgende activiteiten:

 • Het mogelijk maken van het melden van straatintimidatie en het monitoren van deze meldingen. Met deze meldingen kan een gerichtere aanpak worden ontwikkeld voor het tegengaan van straatintimidatie.
 • Jaarlijkse publiekscampagne(s) om de bewustwording rondom het onderwerp te vergroten.
 • Het aanbieden van interventie- en horecatrainingen aan diverse (onderwijs)instellingen en organisaties.
 • Samenwerking met organisaties die voorlichtingen aan scholen geven over (straat)intimidatie en grensoverschrijdend gedrag en hieraan gerelateerde onderwerpen.
 • Het ondersteunen van organisaties die diverse programma’s omtrent (straat)intimidatie aanbieden.
 • Inzet van veiligheidsstewards om op te treden tegen straatintimidatie, op de boulevard van Scheveningen en in het centrum.

Betrokken afdelingen en samenwerkingspartners

 • Betrokken gemeentelijke afdelingen en samenwerkingspartners: voor het programma wordt er samengewerkt met diverse maatschappelijke partners en afdelingen binnen de gemeente.
 • Contactpersoon bij de gemeente: Linsey van der Maarel – 06-31981425 – linsey.vandermaarel@denhaag.nl.
 • Link naar het lokale Veilige Steden beleid: Samen tegen straatintimidatie

Deel via:

Gemeente Den Haag

Voor meer informatie of vragen over de aanpak in deze gemeente kunt u contact opnemen.

 • 030 – 78 92 083
 • veiligesteden@movisie.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda
Maastricht wil voor een gemeente zorgen waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan. Er wordt ingezet op zowel een mentaliteits- als een gedragsverandering en het versterken van de opvang en begeleiding.
Aanpak van Gemeente Maastricht