Spring naar content

Veilige Steden Dordrecht: een centrale rol voor het jongerenwerk

De aanpak Veilige Steden in Dordrecht zet veel in op jongeren. Niet alleen door professionals te versterken die met jongeren werken, maar ook door training aan jongeren zelf. Zodat zij de grenzen van anderen leren te herkennen en respecteren, hun eigen grenzen beter leren bewaken, hulp weten te zoeken, en als omstander beter in staat zijn op een goede manier te reageren wanneer zij zien dat anderen problematisch gedrag vertonen. Maar vanaf maart 2020 hebben de corona-crisis en maatregelen ervoor gezorgd dat veel geplande activiteiten niet door konden gaan. Wat heeft dit in Dordrecht betekend? We spraken hierover met Lindy van Hooijdonk, senior beleidsmedewerker bij gemeente Dordrecht, en Ted Embregts, jongerenwerker bij R-Newt.  

Lindy: “Veel van de gemaakte plannen pasten niet meer bij de nieuwe situatie. En dan is het belangrijk om flexibel in te kunnen spelen op wat er speelt in een gemeente.” 

Ted: “De opdracht van de afgelopen periode voor jongerenwerk was, ‘ga aan de slag met de zeer kwetsbaren’. De jongeren die door de coronacrisis echt in moeilijke situaties kwamen. Alle energie en menskracht was daarvoor nodig. Meer was ook nauwelijks te behappen.” 

Lindy: “Waar nodig hebben we de plannen aangepast. Sommige activiteiten konden we uitstellen. En we hebben besloten om een deel van de tijd en middelen te gebruiken voor onderzoek. Om stevig in kaart te brengen wie er last heeft van onveiligheid, waar en op welke manieren. De kennis uit het onderzoek moet aansluiten op de praktijk. Dus daarover stem ik dan ook af met professionals zoals Ted. Hij denkt dan mee over welke thema’s en vragen in het onderzoek moeten komen. Zo vullen we elkaar aan. Want beleid kan alleen gemaakt worden door de ervaring van de uitvoering erbij te betrekken. Anders krijg je een top-down, papieren beleid. Terwijl ons doel is om aan te sluiten op wat er speelt. En daarin flexibel te kunnen zijn als nodig. ”   

Ted: “Neem bijvoorbeeld de trainingen van jongeren in het middelbaar onderwijs en beroepsonderwijs. Die zijn vorig jaar uitgesteld, soms wel vijf keer. En tegelijk: met de dichte schoolgebouwen hebben jongeren in de afgelopen periode op andere manieren veel geleerd over omgang, seksualiteit en grenzen. Op straat, thuis en online. Thuis is vaak wel toezicht, maar de veiligheid verschilt. En op straat en online is geen toezicht. Dat zien we terug in wat jongeren de afgelopen periode hebben geleerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sommige jongeren hebben meer moeite met gezond omgaan met grenzen. Dit nemen ze nu mee de klas in. En dat kan veel vragen van de docenten, die toch al zwaar belast zijn. Dus naast de trainingen, die nu weer gepland worden, is het misschien goed om juist om de scholen en docenten te ondersteunen. Zodat zij weten hoe kunnen reageren op bepaald gedrag. En hoe ze kunnen doorverwijzen, of extra expertise inschakelen.”  

Lindy: “Ja, dat is essentieel: een stevig netwerk van professionals en anderen die zich inzetten voor preventie en ondersteuning. De afgelopen twee jaren hebben we in de herfst een conferentie over seksueel grensoverschrijdend gedrag georganiseerd voor mensen die met jongeren werken. Docenten en schoolmaatschappelijk werkers bijvoorbeeld. In 2020 was de conferentie online. Maar ook die digitale conferentie was zo goed bezocht; het thema leeft echt. Je merkte het aan de gesprekken tussen de deelnemers” 

Ted: “Natuurlijk is omgaan met grenzen en wensen op een basisniveau sowieso onderdeel van het jongerenwerk. Maar juist door je te verdiepen in de materie zie je hoeveel nog extra nodig is om jongeren weerbaar te maken. Terwijl het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak een ondergeschoven kindje blijft. Daarom ben ik echt blij dat we hier in Dordrecht meer aandacht aan kunnen besteden. Juist ook voor preventie. Natuurlijk was de afgelopen periode intensief, mensen zijn moe. Dus dan is het extra belangrijk dat je in de aanpak ruimte hebt om in te spelen op wat écht nodig is.”

Foto door Eliott Reyna via Unsplash 

Deel via: