Spring naar content

Veilig uitgaan voor studenten


We zitten nog volop in de zomer, maar september komt altijd sneller dan je denkt. En daarmee dus ook de start van een nieuw academisch jaar. Een nieuwe lichting jongeren die kennis gaan maken met het studentenleven, op de instellingen en daarbuiten. Een spannende tijd waarin je veel nieuwe ervaringen kan opdoen. Dit zijn echter niet altijd positieve ervaringen, zo weten we uit onderzoek van Amnesty International. Een treffende aanleiding om met de Veilige Steden kennis en ervaringen uit te wisselen op dit thema.

Recent onderzoek van Amnesty laat zien dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse studenten negatieve seksuele ervaringen heeft in de studententijd.

  • 1 op de 10 Nederlandse studentes heeft tijdens de studententijd seks gehad tegen haar wil.
  • Verkrachting overkwam ook 1 procent van de mannelijke studenten.
  • 31% van de vrouwelijke studenten heeft tijdens de studententijd seksuele handelingen (dus breder dan penetratie) meegemaakt, zonder dat diegene daarmee had ingestemd.
  • Voor mannen gaf 11% aan seksuele handelingen zonder zijn toestemming te hebben meegemaakt tijdens de studententijd.
  • Merendeel ervaart problemen naar aanleiding van de penetratie zonder instemming; meestal zijn dit psychische (52%), seksuele (44%) of relatieproblemen (37%).

Bron: Amnesty International

In de Veilige Steden-werksessie van 13 juli jl. stond deze thematiek centraal: hoe kunnen we de veiligheid van studenten in het uitgaan duurzaam ondersteunen en op de agenda houden binnen en buiten de gemeente? Hierbij enkele van de tips uit de (gemeente) praktijk:

Erken de ernst en de omvang van de seksueel geweld onder studenten
Zoals hierboven beschreven komt seksueel geweld veel voor. Ook onder studenten. Voor agendering, het aangaan van (nieuwe) samenwerkingen en het ontwikkelen van een effectieve aanpak is de erkenning van de problematiek essentieel. Een landelijk dekkende erkenning, normstelling en aanpak zou hierin de impact van de aanpak kunnen versterken.

Benut de introductietijd voor het stellen van een positieve norm
De start van de studententijd is een mooi moment om als gemeente, onderwijsinstellingen, horeca, studentenverenigingen en andere partners een gezamenlijke positieve norm te stellen. Hoe kan uitgaan leuk en veilig zijn is hierbij de kern. De aanpak richt zich op het tegengaan van ongewenst seksueel gedrag, maar hierbij is het effectief om een positieve norm te stellen van gedrag dat we met elkaar juist wel willen zien. Een positieve norm ondersteunt de inzet voor gedragsverandering.

Versterk de aanpak door samenwerking
Naar aanleiding van het onderzoek roept Amnesty het onderwijs op om het manifest tegen seksueel geweld te tekenen: waarin de instellingen beloven “hun studenten betere bescherming te bieden bij seksueel geweld”. Niet alleen de onderwijsinstellingen kunnen hierin een rol nemen: ook gemeenten, veldpartners, horeca, studentenverenigingen en studenten zelf kunnen deze aanpak ondersteunen.

Verbindt het thema seksueel geweld aan andere lopende initiatieven in het onderwijs en het uitgaansleven
Voor het versterken van de aanpak van seksueel geweld onder studenten en in het uitgaan kan je bestaande initiatieven benutten. Denk bijvoorbeeld aan het beleid rond verantwoord alcohol schenken of breder diversiteit en inclusiebeleid op de onderwijsinstellingen.

Denk ook aan de studenten die niet verbonden zijn aan studentenverenigingen
Wees je bewust dat je via studentenverenigingen niet alle studenten bereikt. Dus houd aandacht voor het bereiken van deze andere groepen. Denk bijvoorbeeld aan internationale studenten, studenten die uitgaan in andere steden, studenten met een beperking. Ontwikkel bijvoorbeeld informatieverstrekking in het Engels, het opnemen van een tekst over de gedragsnormen en de mogelijkheden voor hulp in een studiegids of de inzet van campagnes buiten de onderwijsinstellingen (horeca, sportverenigingen etc.).

Benut bestaande interventies, campagnes en toolkits
Maak partners niet alleen bewust van de problematiek, maar ook een handelingsperspectief. Biedt ook praktische invulling van wat er echt gedaan kan worden. Benut hiervoor bestaande materialen zoals de toolkit voor studenten van Centrum Seksueel Geweld of de Hier is het Oké toolkit. Hier vindt je onder meer postermateriaal, instructiekaarten, video’s, stickers om te gebruiken als (pop)podium, kroeg, studentenvereniging of festival. Een ander voorbeeld is om bijvoorbeeld aan te sluiten bij de #Let’sTalkAboutYES-campagne.

Benut ervaringskennis van studenten en anderen
Wil je de inzet van horeca versterken? Denk dan ook eens aan het delen van ervaringsverhalen om de rol die barpersoneel en beveiligers kunnen spelen te laten zien en laten voelen. Dit kan bijvoorbeeld een slachtoffer zijn, maar denk ook bijvoorbeeld ook aan een ervaringsverhaal van een beveiliger die kennis van zaken heeft en kan delen met andere beveiligers.

Foto: Dom Fou via Unsplash

Deel via: