Spring naar content

De aanpak van gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam neemt deel aan het programma Veilige Steden 2020-2022. Voor de gemeente Rotterdam is het belangrijk dat alle Rotterdammers, respectievelijk Rotterdamse vrouwen en meisjes veilig over straat moeten kunnen lopen en zich ongehinderd in de publieke ruimte kunnen bewegen. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op straat en in het publieke domein wordt in onze stad niet getolereerd.

Ambitie

Met het programma Veilige Steden wil de gemeente Rotterdam dit thema structureel agenderen en een bewustwording creëren van de sociale norm: Alle Rotterdammers, i.c. Rotterdamse vrouwen en meisjes moeten zich veilig, vrij en ongehinderd op straat en in het publieke domein kunnen bewegen”.

Aanpak

Kern van het programma is preventie en het stimuleren van bewustwording bij zowel vrouwen en meisjes als mannen en jongens. Met de aanpak richten we ons op agendering en het zichtbaar en bespreekbaar maken van intimiderend gedrag op straat en in de publieke ruimte.

Activiteiten

De gemeente heeft verschillende activiteiten, waaronder:

  • Agendering van de problematiek en de aanpak bij ketenpartners, doelgroepen en publiek door (stedelijke) bijeenkomsten en PR;
  • Bundeling van de inzet, afstemming en kennisuitwisseling met partners van hun ervaringen met het bevorderen van sociale veiligheid van vrouwen en meisjes;
  • Training en voorlichting empowerment (weerbaarheid) van vrouwen en meisjes;
  • Interviews en groepsgesprekken met vrouwen en meisjes, mannen en jongens over het thema, hun ervaringen, hoe ze omgaan met straatintimidatie en wat ze anders zouden willen.
  • De gemeente steunt de Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen door middel van een vlaggenparade, het oranje kleuren van objecten in de openbare ruimte en een online programma op woensdag 25 november waar organisaties Donna Daria, Veilig Thuis en de gemeente Rotterdam met elkaar in gesprek gaan over geweld tegen vrouwen in Rotterdam.

In samenwerking met het cluster Veiligheid worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • De aanpak Seksuele Straatintimidatie: de overlast wordt aangepakt en de bewustwording wordt verhoogd bij zowel slachtoffers, plegers als omstanders rondom dit fenomeen. Er is gekozen voor een integrale aanpak via vier pijlers: strafbaarstelling, handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders, plegers – aanpak op straat, en campagne;
  • De StopApp: met deze app kunnen slachtoffers snel en eenvoudig aangeven wat ze hebben meegemaakt en waar en wanneer dit is geweest. De app biedt slachtoffers een handelingsperspectief en geeft de gemeente inzicht in de hotspots en de vormen van straatintimidatie. Op dit moment wordt druk gewerkt aan de doorontwikkeling van de aanpak.

Met deze aanpak tracht de gemeente Rotterdam te zorgen voor een gemeente waar alle vrouwen en meisjes zich veiliger voelen in de openbare ruimte en bij het uitgaan.

Deel via:

Gemeente Rotterdam

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen.

  • 020 – 531 531 5
  • veiligesteden@regioplan.nl

Bekijk ook de andere gemeenten

De gemeente Nijmegen is in januari 2022 aangesloten bij het programma Veilige Steden.
Aanpak van Gemeente Nijmegen
Breda wil laten zien dat Breda straat intimidatie niet tolereert en wil met de aanpak daarvan een veilige, tolerante en gastvrije stad zijn voor iedereen.
Aanpak van Gemeente Breda